Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych, które zostały pozyskane od klientów za pośrednictwem strony https://zarabiajnadropshippingu.pl/.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Wszelkie podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i w celu, na jaki została wyrażona zgoda.

W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych należy wysłać e-maila na adres info@zarabiajnadropshippingu.pl.

Strona przetwarza następujące dane osobowe:

  • w przypadku zapisania się do newslettera jest to adres e-mail; podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne, by dokonać zapisu do newslettera;
  • w przypadku złożenia zamówienia jest to imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail oraz ewentualnie dane przedsiębiorcy takie jak nazwa firmy, adres firmy oraz numerem NIP; składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów realizacji procesu sprzedaży, w tym wysyłki towaru oraz realizacji uprawnień wynikających z reklamacji oraz w celach księgowych.

Administratorem Danych Osobowych jest Jakub Chyla prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Proeltar Jakub Chyla z siedzibą ul. Uzbornia 16, 32-700 Bochnia, NIP: 8681865164, REGON: 382488824, zwana dalej również Operatorem.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 10024) w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych.

Dane te mogą być przekazywane podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do realizacji procesu sprzedaży, w szczególności wysyłki towaru, dokonania płatności, realizacji reklamacji oraz zaksięgowania sprzedaży. Lista podmiotów które przetwarzają dane:

  • The Rocket Science Group LLC z siedzibą 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – operator serwisu MailChimp, który obsługuje system mailingowy;
  • BaseLinker Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą Plac Solny 15, 50-062 Wrocław Polska – operator serwisu BaseLinker, który obsługuje zamówienia;
  • Web INnovative Software Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bolesława Krzywoustego 105/21, 51-166 Wrocław, operator serwisu wFirma, który obsługuje system faktur.

Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub ustawy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe przechowywane są przez okres:

  • w zakresie newslettera: przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że złożone zostanie oświadczenia o rezygnacji z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy;
  • w przypadku złożenia zamówienia: do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, w tym przez okres rękojmi, a w zakresie danych na fakturach VAT przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło wystawienie faktury.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

Niektóre obszary serwisów należących do Sklepu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

Operator stosuje korzysta z piksela Hotjar. Ta technologia powoduje, że serwis Hotjar (Hotjar Ltd z siedzibą na Malcie) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu oraz monitoruje i zapisuje zachowanie Użytkownika w Serwisie. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Hotjar. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

to top